Nastavení parametrů pro výpočet plánování docházky

Parametry…
Upozornění: Údaje nebudou uloženy, protože jste dosud v nastavení nepovolili použití cookies tímto webem.
!
Zadejte týdenní pracovní dobu v hodinách a minutách ve tvaru „h:mm“, např. „40:00“ nebo „37:30“.
!
Zadejte minimální odpočítávanou dobu přestávky na oběd v hodinách a minutách ve tvaru „h:mm“, např. „0:30“. Minimální přestávka se uplatňuje pouze ve dnech se zadanou základní pracovní dobou.
!
Zadejte minimální odpracovanou dobu, od které je povinně odpočítávána minimální přestávka na oběd, v hodinách a minutách ve tvaru „h:mm“, např. „6:00“. Při nulovém údaji je minimální přestávka odpočítávána každý den.
Rozvržení pracovní doby:
Den
v týdnu
Začátek volitelné
pracovní doby
Začátek základní
pracovní doby
Konec základní
pracovní doby
Konec volitelné
pracovní doby
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Údaje zadejte v hodinách a minutách ve tvaru „h:mm“, případně ponechte nevyplněné. Podle počtu dní s vyplněnou základní pracovní dobou bude určena doba započítávaná při dovolené, nemoci, svátku apod.

Můžete zadat např. název zaměstnavatele.

Můžete zadat např. útvar nebo organizační jednotku zaměstnavatele.

Můžete zadat např. jméno a příjmení. Tento údaj bude zobrazen tučným písmem.

Můžete zadat např. pracovní zařazení.
Pozn.: Povinně vyplňované údaje jsou označeny vykřičníkem za políčkem formuláře.
28.5.2024, 16:54:39